نمایش 1–32 از 52 نتیجه

نمایش 9 24 36

کفش استوک ریز بندی نایک مرکوریال

698,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 •  سبکی و دوام بالا
 •  افزایش سرعت
 • امکان تنفس پاها
 • مخصوص چمن مصنوعی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال بندی نایک مرکوریال

698,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 •  سبکی و دوام بالا
 •  افزایش سرعت
 • امکان تنفس پاها
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی فوتسال نایک فانتوم مردانه

599,000 تومان
 •  سبکی و دوام بالا
 •  افزایش سرعت
 • امکان تنفس پاها
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی فوتسال نایک فانتوم پسرانه،بچه گانه

599,000 تومان
 •  سبکی و دوام بالا
 •  افزایش سرعت
 • امکان تنفس پاها
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی فوتسال نایک فانتوم پسرانه،بچه گانه

599,000 تومان
 •  سبکی و دوام بالا
 •  افزایش سرعت
 • امکان تنفس پاها
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی فوتسال نایک فانتوم مردانه

599,000 تومان
 •  سبکی و دوام بالا
 •  افزایش سرعت
 • امکان تنفس پاها
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی فوتسال نایک فانتوم مردانه

599,000 تومان
 •  سبکی و دوام بالا
 •  افزایش سرعت
 • امکان تنفس پاها
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی فوتسال نایک فانتوم پسرانه،بچه گانه

599,000 تومان
 •  سبکی و دوام بالا
 •  افزایش سرعت
 • امکان تنفس پاها
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی نایک ایر زوم بندی مخصوص سالن و چمن مصنوعی

948,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی نایک ایر زوم بندی مخصوص سالن و چمن مصنوعی

948,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی نایک ایر زوم بندی مخصوص سالن و چمن مصنوعی

948,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی نایک ایر زوم بندی مخصوص سالن

948,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی نایک ایر زوم بندی مخصوص سالن

948,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال نایک فانتوم جورابی (سفید سبز)

640,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال نایک فانتوم جورابی (سفید قرمز)

640,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال نایک فانتوم جورابی (سفید صورتی)

640,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال نایک فانتوم جورابی (سفید کف آبی)

640,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال نایک فانتوم جورابی (طوسی قرمز)

640,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال نایک فانتوم جورابی (مشکی طلایی)

640,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال نایک فانتوم جورابی (زرد قرمز)

640,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال نایک فانتوم جورابی (سفید آبی)

640,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال نایک فانتوم جورابی (سورمه ای طلایی)

640,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی نایک تمپو مخصوص سالن

1,798,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی نایک تمپو مخصوص سالن

1,798,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال ادیداس مخصوص سالن

898,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال ادیداس مخصوص سالن

898,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال ادیداس مخصوص سالن

898,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال آدیداس ایکس تانگو مخصوص سالن

2,598,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کفش فوتسال آدیداس ایکس تانگو مخصوص سالن

2,598,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی فوتسال نایک تمپو ایکس مخصوص سالن

2,998,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی فوتسال نایک تمپو ایکس مخصوص سالن

2,998,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کتونی فوتسال نایک تمپو ایکس مخصوص سالن

2,998,000 تومان
 • این کالا توسط تولید کننده اصلی تولید نشده است
 • غیراصل
 
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

 

خرید ، قیمت ، مقایسه کفش فوتسال

کفش فوتسال را بهتر بشناسید!

کفش فوتسال نوعی متفاوت از کفش و مناسب برای انجام ورزش‌ های سالنی میباشد. این کفش  ضمن آن که راحتی را برای پای شما فراهم میکند. از لغزید گی شما هم در حین دویدن بر روی کفپوش های سالن جلوگیری می کند. این کفش ورزشی از نظر دسته بندی، نوعی کتونی به شمار می آید. اما ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته و دارای تفاوت هایی با هر نوع کتونی دیگر می باشد.

کفش فوتسال از نظر ساختاری تا حدودی با سایر کفش هایی که در ورزش های مشابه استفاده می شوند، تفاوت دارد. به همین علت به عنوان نوعی کفش مخصوص برای ورزش هیجان انگیز فوتسال شناخته می شوند. قطعاً این کفش نیز خصوصیات و مزایایی دارد که با دانستن آنها در انتخاب درست کفش فوتسال بیشتر دقت خواهید کرد. به این منظور در ادامه توضیحاتی مفید در خصوص کفش ورزشی فوتسال برای شما بیان می گردد.

کفش فوتسال

 

کفش مناسب فوتسال چه خصوصیاتی دارد؟

خصوصیات بارز کفش فوتسال مربوط به کیفیت، قابلیت چسبندگی، وزن استاندارد، انعطاف پذیری، راحتی، طراحی و شکل ظاهری آن می شود. به این صورت که کفش فوتسال باید در استانداردها و مدل های خاصی تولید گردد.

از آشکارترین ویژگی های انواع کفش فوتسال به صاف بودن کفی آنها مربوط است. به طوری که این کفش ورزشی از نظر قسمت کفی متفاوت با سایر کتونی ها تولید می گردد. کفی کفش ها و قسمت کفی آنها چسبندگی مطلوبی داشته و در حین راه رفتن اصطکاک کافی از خود نشان می دهند. البته این ویژگی در راه رفتن و دویدن شخص مشکلی ایجاد نمیکند. بلکه از لیز خوردن و زمین خوردن او جلوگیری به عمل می آورد. این یک ویژگی بسیار مهم در رابطه با کفش های فوتسال است که همیشه در حین تولید به آن توجه می شود.

میزان انعطاف پذیری کفش ورزشی نیز بالا می باشد. زیرا از مواد اولیه مقاوم و بادوام در ساختار آنها استفاده شده است. نازک بودن قسمت کفی آنها، انعطاف پذیری این نوع از کفش را تضمین می کند. در قسمت رویه کفش فوتسال نیز از مواد با کیفیت و مقاوم استفاده گشته است. این امر ضمن آن که تنفس خوبی به پا می دهد، باعث انعطاف پذیری کفش و مقاومت آن نیز می شود. از طرفی بپا کردن این کفش با وجود این ویژگی ها بسیار راحت می باشد. بنابراین ساخت این کفش با توجه به ویژگی های سالن صورت می گیرد.

از جالب ترین مواردی که در خصوص این کفش ها صدق می کند. این است که با توجه به حرکات ورزش فوتسال تولید می گردند. به طوری که کفش اشخاصی که در خط دفاع می باشند، با کفش افراد خط حمله متفاوت می باشند. به عبارت دیگر در تولید این کفش ها تلاش می شود که استانداردهای خاصی در نظر گرفته شوند. کفش فوتسال اگرچه مختص این ورزش می باشد. اما به عنوان یک کفش خوب، امکان راه رفتن با آن در اماکن دیگر نیز وجود دارد.

کفش فوتسال اورجینال

سه اصل مهم و اطمینان بخش در خصوص فیت بودن کفش فوتسال

برای آنکه ورزشکار بیشترین بهره‌ وری را از کفش فوتسال داشته باشد و در انجام حرکات ورزشی در حین مسابقه موفق عمل کند، لازم است که کفش مورد نظر درست فیت پای او باشد.

اصل اول: در زمان انتخاب کفش باید دقت داشته باشید که بهترین همخوانی را با پای شما داشته باشد. به عبارت دیگر کفش باید درست فیت پای شما باشد و استاندارد ترین سایز را داشته باشد. چرا که کفش بزرگتر یا کوچکتر در هر صورت می‌ تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد. معمولاً کفش بزرگ باعث لغزندگی و کفش کوچک باعث زدگی و فشار وارد آمدن به پای شما می گردد.

اصل دوم: مرغوبیت و اصل بودن کفش فوتسال در فیت بودن آن بسیار تاثیر گذار می باشد. در ساختار این کفش ها از متریال های متفاوت و درست مناسب با قسمت های خاص کفش به کار گرفته شده اند. قسمت کفی کفش که خود از سه قسمت مهم تشکیل می شود، در این زمینه بسیار مهم است. به عبارت دیگر کفش فوتسال یک کفش معمولی نیست. استفاده از الیاف و مواد طبیعی تضمین کننده این اصل می باشد و اجازه می دهد تا کفش بلافاصله بعد از استفاده متناسب با شکل پای شخص حالت بپذیرد.

کفش ورزشی

اصل سوم: این اصل مهم از ساختار و قالبی که برای کفش فوتسال توسط سازنده در نظر گرفته شده است ناشی می شود. ساختار کفش فوتسال از نظر درازا و پهنا باید به شکلی باشد که کمترین فشار را به پای ورزشکار وارد کند. به عبارت دیگر بسیار مهم است که در طراحی قالب کفش فوتبال به صورت تخصصی عمل شود و به ریزترین جزئیات نیز دقت گردد. راحتی پای شخص در هنگام انجام حرکات ورزشی بسیار اهمیت دارد و بر نحوه عملکرد او تاثیرات مستقیم دارد. بنابراین همانطور که پیش از این هم اشاره شد، کفش فوتسال یک کفش مخصوص برای انجام این ورزش است.

بخش مهمی از پوشاکی که امروزه در بازارها موجود است، مربوط به دنیای ورزش می باشند. برندهای معتبر زیادی در زمینه تولید لباس و کفش ورزشی برای ورزشکاران فعالیت دارند. در بین انواع کفش ورزشی فوتسال، معمولاً برخی مرغوب تر و استاندارد تر می باشند. فوتبالیست ها به این نوع از کفش نیاز دارند تا در ورزش بتوانند با موفقیت عمل کنند.

آیا می توان کفش های فوتسال را برای استفاده روزانه پوشید؟

این سوالی است که بیشتر ذهن ما افراد معمولی را به خود درگیر می‌ کند. ممکن است نامی که برای انواع کفش ورزشی در نظر گرفته می شود، منجر شود که تصور کنیم این کفش فقط مختص ورزش می باشد. در صورتی که اینگونه نیست. کفش های اورجینال فوتسال آنقدر مرغوب و مقاوم هستند که در مواردی غیر از ورزش فوتسال هم میتوان آنها را استفاده کرد. بنابراین آنها را برای استفاده های روزانه هم می توان استفاده کرد. مثلا آن دسته از اشخاص که بیشتر علاقه‌ مند به مدلهای ورزشی کفش می باشند. ممکن است ترجیح دهند این کفش را برای استفاده های روزانه استفاده کنند. اتفاقاً امروزه کفش های فوتسال در طراحی ها و رنگبندی های بسیار شیک و جذاب در دو مدل زنانه و مردانه تولید می شوند. بنابراین علاوه بر آنکه تامین کننده نیاز فوتبالیست ها می باشند، افراد علاقه‌ مند نیز می توانند از آنها استفاده کنند.

 

آیا کفش های فوتسال برای دویدن مناسب هستند؟

در ورزش فوتسال دویدن یکی از مهمترین نکاتی است که هر فوتبالیست از زمانی که به سالن و زمین بازی وارد می شود تا زمانی که خارج می گردد مشغول انجام آن است. با این وجود شکی نیست که کفش فوتسال یک کفش مناسب برای دویدن می باشد. این کفش به گونه ای طراحی شده که در محیط سالن که احتمال لغزندگی و زمین خوردن بیشتر است به خوبی قابل استفاده می باشد. در این اماکن با به پا داشتن کفش فوتسال امکان زمین خوردن برای شما به حداقل می رسد. در مکانهای غیر از سالن مثلاً در زمین معمولی و زمین آسفالت که اصطکاک بین کفش و زمین بیشتر است نیز امکان دویدن با این کفش برای شما وجود دارد. کفش استاندارد را در بسیاری از مواقع با خیال راحت می توانید استفاده کنید. به‌ عبارت‌ دیگر، کفش فوتسال یک محافظ خوب برای پاهای شما می باشد که کاربرد آن فقط مختص سالن فوتسال نیست.

کفش سالنی فوتسال

اگرچه بهتر است که برای انجام هر ورزش کفش مخصوص استفاده گردد؛ اما کفش فوتسال را برای هنگام دویدن هم میتوان استفاده کرد. این امر به دلیل انعطاف پذیری بسیار خوب و جنس مرغوب کفش می باشد. اما تصور اینکه کفش فوتسال را به‌عنوان یک کفش همه کاره و در هر ورزش دیگر می توان استفاده کرد، کاملا اشتباه است.

کفش فوتسال سالنی اورجینال

اگر شما هم به فکر خرید کفش فوتسال و انجام ورزش فوتسال می باشید. در وهله اول باید دقت کنید که نوع اورجینال و اصل این کفش را خریداری کنید. با توجه به نکاتی که در اینجا بیان شد، احتمالاً در رابطه با کفش فوتسال سالنی اورجینال اطلاعاتی که کسب کرده اید و می توانید نوع مرغوب آنها را تشخیص دهید. با خرید نوع اصل و مرغوب این کفش صورت نامحدود می توانید آنها را استفاده کنید و از مزایای آن ها بهره مند شوید. توجه داشته باشید که نوع اصل این کفش را باید از طریق مراکز معتبر و قابل اعتماد خریداری کنید.

قطعاً کفش فوتسال اورجینال دارای برند شناخته شده و ممتاز خواهد بود. این کفش هم از لحاظ ساختاری و استاندارد هایی که باید داشته باشد و هم از نظر طراحی و رنگبندی، بر روی آن به خوبی کار شده است. در سایت تهران ورزش ، انواع کفش ورزشی مناسب برای سالن فوتسال عرضه می گردند که دو نوع کفش زنانه و مردانه را شامل شده و سایز بندی ها و رنگبندی های متنوع دارند. از این رو در انتخاب کفش اورجینال فوتسال می توانید آزادانه و اختیاری اقدام کنید. با فروش اینترنتی محصولات، تلاش کرده‌ ایم تا امکان خرید آنها را برای همه شما خریداران محترم از سراسر کشور فراهم سازیم. با فروش مستقیم و تضمین شده انواع کفش ورزشی، نرخ روز آنها نیز بسیار اقتصادی و مشتری پسند است.